Zmienianie nazwy urządzeń

Możesz zmienić nazwę urządzeń dodanych do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Aby zmienić nazwę jednego lub kilku urządzeń:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Urządzenia.

    Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  3. Zaznacz pole obok nazwy urządzeń, dla których chcesz zmienić nazwę.
  4. Kliknij przycisk Zmień nazwę.
  5. W wyświetlonym oknie wprowadź nową nazwę wybranych urządzeń.

    Jeśli wybrano kilka urządzeń do zmiany nazwy, w oknie wyświetlane są nazwy właścicieli wybranych urządzeń. Możesz użyć tych nazw właścicieli w celu rozróżnienia urządzeń o identycznych nazwach.

  6. Kliknij OK.

Dla wybrane urządzeń zostanie zmieniona nazwa.

W przypadku wybrania wielu urządzeń proces zmieniania nazwy zajmie trochę czasu. Podczas zmiany nazwy urządzenia ikona Ikona Aktualizacji (Aktualizacja) jest wyświetlana obok nazwy na liście urządzeń.

Przejdź do góry