Nadawanie użytkownikowi uprawnień administratora

W celu nadania użytkownikowi uprawnień administratora:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Użytkownicy.

    Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników i grup użytkowników, którzy zostali dodani do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  3. Przejdź do strony z informacjami o użytkowniku, klikając odnośnik z nazwą użytkownika.
  4. Kliknij przycisk Nadaj uprawnienia administratora, aby nadać użytkownikowi uprawnienia administratora.

Określonemu użytkownikowi zostają nadane uprawnienia administratora.

Jeśli użytkownicy nie posiadają kont na stronie Kaspersky Business Hub, otrzymają wiadomość e-mail zawierającą odnośnik do rejestracji na stronie Kaspersky Business Hub. Jeśli użytkownicy już posiadają konta na portalu Kaspersky Business Hub, otrzymają wiadomość e-mail potwierdzającą ich rolę administratora w ich obszarze roboczym Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Na stronie zawierającej informacje o użytkowniku i na liście kont użytkowników znacznik Administrator na czerwonym tle pojawi się w kolumnie Prawa dostępu obok nazwy konta użytkownika. Znacznik ten wskazuje, że użytkownik ma uprawnienia administratora.

Przejdź do góry