Tworzenie profilu zabezpieczeń

Po wstępnej instalacji Kaspersky Endpoint Security Cloud, Domyślny profil zabezpieczeń zostanie zastosowany do urządzeń wszystkich użytkowników. Możesz utworzyć swoje własne niestandardowe profile zabezpieczeń w oparciu o Domyślny profil zabezpieczeń.

Można utworzyć nie więcej niż 20 profili zabezpieczeń.

W celu utworzenia profilu zabezpieczeń:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Nad listą profili zabezpieczeń kliknij przycisk DodajUtwórz.

  Zostanie otwarte okno Utwórz profil zabezpieczeń.

 4. W polu Nazwa profilu zabezpieczeń wprowadź nazwę profilu zabezpieczeń.

  Możesz wprowadzić ciąg tekstowy o długości do 255 znaków. Ciąg może zawierać duże i małe litery, cyfry, odstępy, kropki, przecinki, minusy, kreski i podkreślenia.

 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Zostanie utworzony nowy profil zabezpieczeń, który będzie posiadał określoną nazwę i ustawienia domyślnego profilu. Po utworzeniu profilu zabezpieczeń, możesz go edytować w sposób, jaki lubisz.

Przejdź do góry