Konfigurowanie głównych ustawień Kaspersky Endpoint Security Cloud

Ta sekcja opisuje sposób konfiguracji uruchamiania aktualizacji antywirusowych baz danych i skanowania, a także powiadomień o zdarzeniach w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

W tej sekcji

Konfigurowanie aktualizacji antywirusowych baz danych

Konfigurowanie skanowania antywirusowego

Ustawienia ponownego uruchamiania urządzeń z systemem Windows po zaktualizowaniu aplikacji zabezpieczającej

Przejdź do góry