Przywracanie plików w kategorii Kwarantanna

Możesz przywrócić dowolne pliki należące do kategorii Kwarantanna do oryginalnych folderów.

Przywrócenie plików może być konieczne w następujących przypadkach:

Przywrócenie plików z kategorii Kwarantanna mogłoby doprowadzić do infekcji urządzenia.

W celu usunięcia pliku z kategorii Kwarantanna:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Kwarantanna.

    Sekcja Kwarantanna zawiera listę obiektów należących do następujących kategorii: Kwarantanna, Nieprzetworzone pliki i Wykrycia reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii.

  3. Z listy rozwijalnej Kategoria pliku wybierz żądaną kategorię pliku Kwarantanna.
  4. Na liście plików zaznacz pole obok tego, który ma zostać przywrócony.

    Możesz zaznaczyć pola dla wielu plików.

  5. Kliknij przycisk Przywróć znajdujący się nad listą obiektów.

Plik zostaje przywrócony do oryginalnego folderu na urządzeniu. Po przywróceniu plik nie jest wyświetlany w sekcji Kwarantanna na liście plików kategorii, do której wcześniej należał.

Jeśli oryginalny folder na urządzeniu zawiera plik o tej samej nazwie jak plik, który chcesz przywrócić, plik nie zostanie przywrócony.

Przejdź do góry