Usuwanie plików z Kwarantanna

Możesz usunąć dowolne pliki należące do kategorii Kwarantanna i Nieprzetworzone pliki z sekcji Kwarantanna Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

W celu usunięcia pliku z sekcji Kwarantanna:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Kwarantanna.

    Sekcja Kwarantanna zawiera listę obiektów należących do następujących kategorii: Kwarantanna, Nieprzetworzone pliki i Wykrycia reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii.

  3. Z listy rozwijalnej Kategoria pliku wybierz kategorię pliku: Kwarantanna lub Nieprzetworzone pliki.
  4. Zaznacz pole obok nazwy pliku, który chcesz usunąć.

    Możesz zaznaczyć pola dla wielu plików.

  5. Kliknij przycisk Usuń znajdujący się nad listą plików.

Wybrany plik zostanie usunięty z sekcji Kwarantanna Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud. Po usunięciu pliku nie jest on wyświetlany na liście plików kategorii, do której wcześniej należał.

Przejdź do góry