Informacje o kategoriach plików w sekcji Kwarantanna

Aplikacje zabezpieczające mogą przenosić pliki do Kwarantanny lub tworzyć kopie zapasowe podczas uruchamiania skanowania antywirusowego na zarządzanych urządzeniach.

Sekcja Kwarantanna Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud zawiera trzy kategorie obiektów:

Wybranie sekcji Kwarantanna w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud powoduje wyświetlenie listy plików w kategorii Kwarantanna.

Sekcja Kwarantanna wyświetla pliki wykryte na urządzeniach Windows i urządzeniach Mac. Wykrycia Adaptacyjnej kontroli anomalii są dokonywane tylko na urządzeniach z systemem Windows

Obiekty w sekcji Kwarantanna są przechowywane w zaszyfrowanej formie.

W sekcji Kwarantanna możliwe jest wykonywanie następujących czynności:

Lista plików w kategoriach Kwarantanna i Nieprzetworzone pliki jest wyświetlana jako tabela z następującymi kolumnami:

Możesz posortować listę plików według kolumny Nazwa.

W celu posortowania listy plików:

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

Przejdź do góry