Informacje o przekazywaniu danych

Kaspersky Endpoint Security Cloud jest przeznaczony do zarządzania aplikacjami zabezpieczającymi, które zostały podłączone do oprogramowania, zgodnie z listą obsługiwanych aplikacji i w ramach funkcjonalności opisanych w systemie pomocy.

Aby korzystać z Kaspersky Endpoint Security Cloud, należy utworzyć konto na stronie internetowej Posiadacza praw (Kaspersky) dostępnej pod adresem cloud.kaspersky.com i podłączyć oprogramowanie zabezpieczające, zainstalowane na urządzeniach użytkowników. Korzystając z oprogramowania, zgadzasz się, że wspomniane oprogramowanie może pobierać dane z urządzeń, na których są zainstalowane aplikacje zabezpieczające. Oprogramowanie może także przechowywać, przetwarzać i wyświetlać informacje, które mają zapewnić funkcjonalność oprogramowania.

Poprzez utworzenie konta i podłączenie zarządzanego oprogramowania zabezpieczającego z oprogramowaniem potwierdzasz, że jesteś jedynym właścicielem wszystkich dostarczonych danych lub masz prawo udostępniać jakiekolwiek dane.

 1. Do celów identyfikacji i zarządzania urządzeniami Kaspersky Endpoint Security Cloud może odbierać, przechowywać i przetwarzać następujące typy danych:
  1. Dla urządzeń iOS—dane przesyłane przy użyciu Apple iOS MDM:
   • Parametry techniczne urządzenia i jego składników wymagane do jego identyfikacji: nazwa urządzenia, model, system operacyjny urządzenia, numer kompilacji systemu operacyjnego, numer modelu urządzenia, IMEI, UDID, MEID, numer seryjny, rozmiar pamięci, wersja oprogramowania firmware modemu, adres MAC Bluetooth, adres MAC Wi-Fi i szczegóły karty SIM (identyfikator ICCID, który jest częścią identyfikatora karty SIM).
   • Szczegóły dotyczące sieci komórkowej używanej przez urządzenie: typ sieci komórkowej, nazwa aktualnie używanej sieci komórkowej, nazwa domowej sieci komórkowej, wersja ustawień operatora, stan roamingu połączeń głosowych i roamingu danych, kod kraju sieci domowej, kod kraju, w którym aktualnie znajduje się urządzenie, kod aktualnie używanej sieci i poziom szyfrowania.
   • Ustawienia zabezpieczeń urządzeń: Obecność hasła i zgodność konfiguracji z parametrami, lista profili konfiguracyjnych oraz lista profili używanych do instalowania aplikacji firm trzecich.
   • Data ostatniej synchronizacji z obszarem roboczym i status zarządzania urządzeniem.
  2. Dane dotyczące urządzeń z Kaspersky Endpoint Security for Android:
   • Parametry techniczne urządzenia i jego komponentów wymagane do jego identyfikacji: nazwa urządzenia, model, system operacyjny urządzenia, numer IMEI i numer telefonu.
   • Inne parametry techniczne urządzenia i jego składników, takie jak stan zarządzania urządzeniem, obsługa wiadomości SMS, uprawnienia do wysyłania wiadomości SMS, obsługa GCM, obsługa poleceń użytkownika, folder systemu operacyjnego i nazwa urządzenia (jeśli istnieją).
   • Informacje o aplikacji Kaspersky zainstalowanej na urządzeniu:
    • Nazwa i wersja aplikacji
    • Data instalacji aplikacji
    • Aktualny stan
    • Data i godzina ostatniej aktualizacji
    • Lista zainstalowanych aktualizacji
    • Data i godzina opublikowania baz danych
    • Liczba wpisów w bazie danych
    • Tagi i komentarze dodane przez administratora (jeśli dotyczy)
    • Kopie zapasowe kluczy szyfrujących dla funkcji kontenera aplikacji
    • Hasła jednorazowe do odblokowania urządzenia (jeśli dotyczy)
    • Informacje na temat ustawień aplikacji
   • Informacje o aktywności urządzenia: Lokalizacja urządzenia (wynik polecenia Lokalizacja), czas ostatniej synchronizacji, czas ostatniego połączenia z obszarem roboczym oraz szczegóły dotyczące obsługi synchronizacji.
   • Zdarzenia związane z zadaniami komponentów aplikacji, zmiany stanu działania aplikacji lub urządzenia oraz modyfikacja ustawień aplikacji na urządzeniu.
  3. Dane dotyczące urządzeń z Kaspersky Endpoint Security for Windows:
   • Parametry techniczne urządzenia i jego komponentów wymagane do jego identyfikacji: nazwa i opis urządzenia, domena, nazwa urządzenia Windows, nazwa domeny i adres IP, system operacyjny, producent, folder systemu operacyjnego, informacje o tym, czy urządzenie to jest maszyną wirtualną oraz typ hipernadzorcy (jeśli istnieje).
   • Inne parametry techniczne urządzenia i jego komponentów: stan Windows Update Agent i szybkość transmisji bitów systemu operacyjnego.
   • Informacje dotyczące aktywności urządzenia: data i godzina ostatniej aktualizacji i ostatniej dostępności, stan Oczekiwanie na ponowne uruchomienie, czas włączenia urządzenia oraz znacznik Widoczność komputera w sieci.
   • Ustawienia aplikacji Kaspersky zainstalowanej na urządzeniu:
    • Stan aplikacji
    • Informacje o tym, czy istnieje stałe połączenie z obszarem roboczym
    • Stan ochrony w czasie rzeczywistym
    • Data i godzina ostatniego skanowania urządzenia
    • Liczba znalezionych szkodliwych obiektów
    • Liczba obiektów, których nie można wyleczyć
    • Zadania dla zarządzanych aplikacji
    • Dostępność i stan działania składników oprogramowania
    • Wersja antywirusowych baz danych
    • Informacje na temat ustawień aplikacji Kaspersky
   • Szczegóły kont użytkowników urządzeń i ich sesji.
   • Zdarzenia związane ze zmianami stanu komponentu zarządzanej aplikacji na urządzeniu i działaniem zadań komponentów aplikacji.
  4. Dane dotyczące urządzeń z Kaspersky Endpoint Security for Mac:
   • Parametry techniczne urządzenia i jego komponentów wymagane do jego identyfikacji: nazwa i opis urządzenia, nazwa domeny i adres IP, system operacyjny i producent systemu operacyjnego.
   • Informacje dotyczące aktywności urządzenia: data i godzina ostatniej aktualizacji i ostatniej dostępności, stan Oczekiwanie na ponowne uruchomienie, czas włączenia urządzenia oraz znacznik Widoczność komputera w sieci.
   • Ustawienia aplikacji Kaspersky zainstalowanej na urządzeniu:
    • Stan i wersja aplikacji
    • Informacje o tym, czy istnieje stałe połączenie z obszarem roboczym
    • Stan ochrony w czasie rzeczywistym
    • Data i godzina ostatniego skanowania urządzenia
    • Liczba znalezionych szkodliwych obiektów
    • Liczba obiektów niemożliwych do wyleczenia
    • Zadania dla zarządzanych aplikacji
    • Dostępność i stan działania składników oprogramowania
    • Wersja antywirusowych baz danych
    • Informacje na temat ustawień aplikacji Kaspersky
   • Zdarzenia związane ze zmianami stanu komponentu zarządzanej aplikacji na urządzeniu i działaniem zadań komponentów aplikacji.
  5. Szczegóły posiadacza urządzenia: Alias użytkownika w obszarze roboczym, adres e-mail i lista certyfikatów z podpisem własnym w celu identyfikacji urządzeń należących do tego właściciela. Wszystkie wymienione powyżej dane są przechowywane w infrastrukturze Kaspersky Endpoint Security Cloud. Specjaliści z firmy Kaspersky regularnie tworzą kopie zapasowe tych danych.

  Wszystkie otrzymane dane są używane przez administratora obszaru roboczego. Specjaliści pomocy technicznej Kaspersky mogą również korzystać z wyżej wymienionych danych, w przypadku gdy administrator obszaru roboczego skontaktuje się z pomocą techniczną.

 2. W celu udoskonalenia rozwiązania mogą być używane następujące dane:
  • Dane dotyczące obszaru roboczego: identyfikator obszaru roboczego, data utworzenia, kraj, stan (tylko w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie); liczba urządzeń w firmie, która została określona podczas rejestracji; identyfikator i region wirtualnego Serwera administracyjnego
  • Liczba urządzeń z zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym, które są podłączone do obszaru roboczego, rozkład podłączonych urządzeń według typu
  • Liczba użytkowników w obszarze roboczym, liczba grup użytkowników w obszarze roboczym, liczba użytkowników z uprawnieniami administratora
  • Data ostatniej autoryzacji administratora w obszarze roboczym
  • Informacje o wykorzystanej licencji: typ licencji (komercyjna, subskrypcja, wersja testowa), ograniczenie licencji na liczbę urządzeń, liczba podłączonych urządzeń, data wygaśnięcia poprzednio używanej licencji, data rozpoczęcia okresu obowiązywania licencji, numer zamówienia dla licencji w system zarządzania zamówieniami; nazwa firmy partnerskiej, która sprzedała licencję; oprogramowanie, którego dotyczy licencja
  • Nazwy i wersje aplikacji zabezpieczających podłączonych do obszaru roboczego
  • Czy administrator zalogował się do obszaru roboczego, ale nie wykonał żadnych czynności związanych z zarządzaniem lub konfiguracją podczas sesji połączenia
 3. W celu monitorowania przestrzegania ograniczeń licencyjnych, mogą być używane następujące dane:
  • Dane o obszarze roboczym: identyfikator obszaru roboczego i nazwa firmy, która korzysta z obszaru roboczego
  • Informacje o użytej licencji: liczba komputerów stacjonarnych, laptopów i serwerów plików, a także liczba urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS podłączonych do obszaru roboczego

  Te dane są przesyłane do portalu dla partnerów Kaspersky pod adresem https://partners.kaspersky.com/. Te dane są dostępne tylko dla firmy partnerskiej, od której zakupiłeś licencję i która zamówiła licencję od Kaspersky za pośrednictwem portalu dla partnerów.

Dane i kopie zapasowe są usuwane z infrastruktury oprogramowania na podstawie następujących zasad:

 1. Jeśli oprogramowanie zostało użyte na licencji testowej, dane dotyczące obszaru roboczego są automatycznie usuwane po miesiącu od wygaśnięcia licencji testowej.
 2. Jeśli oprogramowanie zostało użyte na licencji komercyjnej lub subskrypcji, dane dotyczące obszaru roboczego są automatycznie usuwane po trzech miesiącach od wygaśnięcia licencji lub subskrypcji.
 3. Kopie zapasowe danych są przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące po ich utworzeniu.
 4. Kaspersky może usunąć dane obszaru roboczego na żądanie firmy. W tym przypadku dane są usuwane po otrzymaniu zgłoszenia przez dział pomocy technicznej Kaspersky. Wszystkie informacje w kopiach zapasowych są automatycznie usuwane po usunięciu tych kopii zapasowych.
 5. Użytkownik może ręcznie usunąć skojarzone konto wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami na stronie Kaspersky Business Hub lub za pośrednictwem serwisu My Kaspersky.

Kaspersky przetwarza dane zgodnie z Polityką prywatności produktów i usług Kaspersky oraz Polityką prywatności dla stron internetowych Kaspersky.

Przejdź do góry