Wysyłanie poleceń na urządzenia mobilne

Za pośrednictwem Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud możesz wysyłać polecenia do każdego podłączonego urządzenia mobilnego (na przykład w celu zlokalizowania lub zablokowania urządzenia).

W celu wysłania polecenia na urządzenie:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Zaznacz pole wyboru na liście obok nazwy urządzenia, do którego chcesz wysłać polecenie.
 4. Na liście urządzeń kliknij odnośnik z nazwą urządzenia.

  Spowoduje to otwarcie strony zawierającej szczegółowe informacje o urządzeniu. W prawej części strony znajduje się lista poleceń, które zostały wysłane do urządzenia z datą i godziną wysłania poleceń. W lewej części strony znajduje się lista Polecenia, która zawiera przyciski z poleceniami, które są dostępne dla urządzenia.

 5. Kliknij przycisk z nazwą polecenia.

  Nazwa przycisku zmieni się na Anuluj polecenie <Nazwa wybranego polecenia>. Wykonanie polecenia zajmuje trochę czasu. Po wykonaniu, polecenie zostaje wyświetlane na liście wykonanych poleceń w prawej części strony.

Zestaw obsługiwanych poleceń zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym.

Zestaw obsługiwanych poleceń dla urządzeń Android

Polecenie

Wynik wykonania polecenia

Zablokuj

Urządzenie jest zablokowane. Urządzenie można odblokować tylko przy użyciu 16-znakowego kodu zdefiniowanego we właściwościach urządzenia.

Odblokuj

Zablokowanie urządzenia przy użyciu kodu PIN jest wyłączone. Wcześniej określony kod PIN zostanie zresetowany.

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane na urządzeniu zostaną usunięte.

Usuń dane firmowe

Usunięte zostają następujące dane:

 • Firmowe konto e-mail
 • Ustawienia połączenia dla firmowej sieci Wi-Fi
 • VPN
 • Nazwa punktu dostępu (APN)

Począwszy od wersji 8.0 programu Kaspersky Endpoint Security Cloud, ta funkcja nie jest dostępna. Jeśli utworzyłeś obszar roboczy w poprzedniej wersji i chcesz kontynuować korzystanie z tej funkcji, wyłącz funkcję automatycznej aktualizacji aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android w ustawieniach Google Play. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej pomocy technicznej Google.

Lokalizacja

Zostanie określona lokalizacja urządzenia. Strona właściwości urządzenia wyświetla mapę z lokalizacją urządzenia.

Alarm

Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Urządzenie jest zablokowane.

Synchronizuj

Profil zabezpieczeń jest natychmiast stosowany do urządzenia, a następnie urządzenie przesyła szczegóły wszystkich zdarzeń do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Wyłącz zarządzanie

Polecenie Wyczyść dane firmowe zostanie wysłane na urządzenie. Użytkownik zostaje zapytany o ręczne usunięcie Kaspersky Endpoint Security for Android z urządzenia. W Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud urządzenie zostanie przeniesione do listy Oznaczone do usunięcia.

Zestaw obsługiwanych poleceń dla urządzeń iOS

Polecenie

Wynik wykonania polecenia

Zablokuj

Urządzenie jest zablokowane.

Odblokuj

Zablokowanie urządzenia przy użyciu kodu PIN jest wyłączone. Wcześniej określony kod PIN zostanie zresetowany.

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie zainstalowane profile konfiguracji, profile informacyjne i profil iOS MDM zostaną usunięte.

Wyczyść dane firmowe

Dane firmowe, takie jak firmowe ustawienia Wi-Fi, szczegóły kontaktowe firmy i kalendarz zostaną usunięte.

Synchronizuj

Profil zabezpieczeń jest natychmiast stosowany do urządzenia.

Wyłącz zarządzanie

Polecenie Wyczyść dane firmowe zostanie wysłane na urządzenie. W Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud urządzenie zostanie przeniesione do listy Oznaczone do usunięcia.

Przejdź do góry