Lista raportów dotyczących ochrony urządzeń

Raporty dotyczące ochrony urządzeń są pogrupowane na trzy kategorie—Ochrona, Zarządzanie i Zainstalowane aplikacje.

Każdy raport zawiera informacje dla wszystkich zarządzanych urządzeń w bieżącym obszarze roboczym. O ile nie określono inaczej, raporty generowane za okres obejmują okres nie dłuższy niż 30 dni. Maksymalna liczba wpisów wyświetlanych w raporcie to 1000.

Nad każdym raportem znajdują się informacje o czasie wygenerowania raportu. W raporcie wyświetlana jest godzina systemu operacyjnego urządzenia.

W tej sekcji

Stan ochrony

Raport Zagrożenia

Raport Stan aktualizacji antywirusowych baz danych

Raport o Ataki sieciowe

Raport o Luki

Raporty Cloud Discovery

Raporty Adaptacyjnej kontroli anomalii

Raport Wykrycia przez składnik Kontrola urządzeń

Raport Wykrycia przez składnik Kontrola sieci

Raport o Stan szyfrowania urządzeń

Raport Wersje aplikacji Kaspersky

Przejdź do góry