Konfigurowanie ochrony hasłem urządzeń Windows

Możesz ograniczyć dostęp użytkowników do zarządzania funkcjami i ustawieniami programu Kaspersky Endpoint Security for Windows zainstalowanego na ich urządzeniach. Aby uzyskać dostęp do funkcji i ustawień, użytkownicy muszą wprowadzić poświadczenia—nazwę użytkownika i hasło—określone w ustawieniach profilu zabezpieczeń.

W celu skonfigurowania ochrony hasłem urządzeń z systemem Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować ochronę hasłem.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję ZaawansowaneInterfejs.
 6. Domyślnie ochrona hasłem jest wyłączona. Aby włączyć ochronę hasłem, zmień przełącznik na Ochrona hasłem włączona.

  Zostanie otwarte okno Ochrona hasłem.

 7. W polu Hasło określ nazwę użytkownika i hasło, które użytkownicy muszą wprowadzić, aby uzyskać dostęp do chronionych funkcji i ustawień.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń funkcje i ustawienia Kaspersky Endpoint Security for Windows są chronione hasłem.

Poniżej znajdują się listy funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security for Windows, które są chronione hasłem.

Jeśli ochrona hasłem jest wyłączona, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do następujących funkcji i ustawień bez podawania poświadczeń:

Następujące funkcje i ustawienia Kaspersky Endpoint Security for Windows są uważane za krytyczne. Jeśli ochrona hasłem jest wyłączona, użytkownicy nie mają dostępu do tych funkcji i ustawień. Następujące funkcje i ustawienia są krytyczne:

Przejdź do góry