Konfigurowanie ochrony hasłem urządzeń Windows

Możesz ograniczyć dostęp użytkowników do zarządzania funkcjami i ustawieniami programu Kaspersky Endpoint Security for Windows zainstalowanego na ich urządzeniach. Aby uzyskać dostęp do funkcji i ustawień, użytkownicy muszą wprowadzić poświadczenia—nazwę użytkownika i hasło—określone w ustawieniach profilu zabezpieczeń.

Dodatkowo możesz ustawić ochronę hasłem dla Agenta sieciowego, aby chronić go przed przypadkowym usunięciem z urządzeń użytkowników i utrzymywać poprawne działanie Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach.

W tej sekcji

Konfigurowanie ochrony hasłem Kaspersky Endpoint Security for Windows

Konfigurowanie ochrony hasłem Agenta sieciowego

Przejdź do góry