Oznaczanie urządzeń do usunięcia

Oznaczenie urządzeń do usunięcia jest pierwszym krokiem w usunięciu ich z listy zarządzanych urządzeń.

Nie można wycofać oznaczania urządzeń do usunięcia.

W celu oznaczenia urządzeń do usunięcia:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Urządzenia.

    Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  3. Zaznacz pola obok żądanych urządzeń.
  4. Kliknij przycisk Usuń znajdujący się nad listą urządzeń.
  5. W oknie Usuń urządzenia, które zostanie otwarte, kliknij przycisk Usuń.

Urządzenia zostaną przeniesione na listę urządzeń oznaczonych do usunięcia. Aby wyświetlić urządzenia oznaczone do usunięcia, możesz kliknąć przycisk Pokaż oznaczone do usunięcia w sekcji Urządzenia w Konsoli zarządzającej.

Przejdź do góry