Konfigurowanie regularnego dostarczania raportów za pośrednictwem poczty e-mail

Dostarczanie raportu jest regułą, która nakazuje Kaspersky Endpoint Security Cloud wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mail raportów do administratorów zgodnie z terminarzem.

Ta sekcja opisuje sposób tworzenia, modyfikowania i usuwania dostarczania raportów.

W tej sekcji

Tworzenie dostarczania raportu

Włączanie i wyłączanie dostarczania raportu

Modyfikowanie dostarczania raportu

Usuwanie dostarczania raportów

Przejdź do góry