Przeglądanie plików w sekcji Kwarantanna

W celu przejrzenia szczegółowych informacji o pliku w sekcji Kwarantanna:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Kwarantanna.

    Sekcja Kwarantanna zawiera listę obiektów należących do następujących kategorii: Kwarantanna, Nieprzetworzone pliki i Wykrycia reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii.

  3. Z listy rozwijalnej Kategoria pliku wybierz kategorię pliku: Kwarantanna lub Nieprzetworzone pliki.
  4. Zaznacz pole obok nazwy pliku, którego właściwości chcesz przejrzeć.
  5. Kliknij przycisk Właściwości pliku znajdujący się nad listą plików.

    Możesz otworzyć okno zawierające informacje o pliku, klikając odnośnik z nazwą pliku.

Szczegółowe informacje o tym pliku są wyświetlane w oknie Szczegóły pliku.

Przejdź do góry