Konfigurowanie ochrony

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące sposobu konfiguracji składników ochrony dla urządzeń działających pod kontrolą systemu Windows i macOS oraz sposobu konfiguracji ochrony antywirusowej dla urządzeń działających pod kontrolą systemu Android.

W tej sekcji

Konfigurowanie składników ochrony na urządzeniach Windows

Konfigurowanie składników ochrony na urządzeniach Mac

Strefa zaufana

Konfigurowanie ochrony antywirusowej na urządzeniach Android

Przejdź do góry