Uczestniczenie w szkoleniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa

Kaspersky Business Hub oferuje szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Szkolenie podzielone jest na kilka modułów, z których każdy zawiera kilka sekcji.

Po pierwsze, każdy moduł szkoleniowy zawiera odpowiednią teorię. Po zapoznaniu się z teorią zostajesz przeniesiony do interaktywnych działań w symulowanym środowisku systemu Windows, aby zapoznać się z umiejętnościami reagowania na incydenty pierwszego poziomu.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich szkoleń dotyczących modułów, potrzebujesz komercyjnej licencji dla Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro w co najmniej jednym ze swoich obszarów roboczych. W przeciwnym razie możesz wziąć udział w demonstracyjnym szkoleniu dotyczącym szkodliwego oprogramowania.

W celu uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa:

  1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do Kaspersky Business Hub.
  2. Zaloguj się na swoje konto Kaspersky Business Hub, określając nazwę użytkownika i hasło.
  3. Jeśli skonfigurujesz weryfikację dwuetapową, wprowadź jednorazowy kod zabezpieczający który jest wysyłany do Ciebie SMS-em lub generowany w aplikacji uwierzytelniającej (w zależności od skonfigurowanej metody weryfikacji dwuetapowej).
  4. Kliknij zakładkę Szkolenie.
  5. Aby uruchomić szkolenie dotyczące modułu, kliknij przycisk Uruchom dla tego modułu.

    Szkolenia dotyczące modułów są od siebie niezależne. Możesz wziąć w nich udział w dowolnej kolejności.

    Po uruchomieniu szkolenia dotyczącego modułu po raz pierwszy, nazwa przycisku zostanie zmieniona na Kontynuuj.

  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami szkolenia dotyczącego modułu.

Bierzesz udział w szkoleniu dotyczącym modułu.

Po zakończeniu szkolenia możesz wykonać następujące czynności:

Przejdź do góry