Wyłączanie Data Discovery

Jeśli chcesz przestać korzystać z Data Discovery, możesz wyłączyć tę funkcję zgodnie z opisem w tej sekcji.

Aby wyłączyć Data Discovery:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Ustawienia.

    Zostanie otwarta strona Główne ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  3. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Korzystanie z Data Discovery for Microsoft Office 365.

    Zostanie otwarta strona Data Discovery.

  4. Kliknij przycisk Wyłącz Data Discovery.
  5. W oknie potwierdzenia, które zostanie otwarte kliknij przycisk Wyłącz.

Moduł Data Discovery jest wyłączony.

Później możesz ponownie włączyć tę funkcję.

Przejdź do góry