Wyłączanie analizy przyczyn źródłowych

Jeśli chcesz przestać korzystać z Analizy przyczyn źródłowych, możesz wyłączyć funkcję zgodnie z opisem w tej sekcji.

W celu wyłączenia Analizy przyczyn źródłowych:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Ustawienia.

    Zostanie otwarta strona Główne ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  3. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Użycie funkcji Root-Cause Analysis.

    Zostanie otwarta strona Root-Cause Analysis.

  4. Kliknij przycisk Wyłącz funkcję Root-Cause Analysis.
  5. W oknie potwierdzenia, które zostanie otwarte kliknij przycisk Wyłącz.

Analiza przyczyn źródłowych jest wyłączona.

Później możesz ponownie włączyć tę funkcję.

Przejdź do góry