Przeglądanie dziennika zdarzeń

Dziennik zdarzeń wyświetla zdarzenia, które występują na zarządzanych urządzeniach oraz zdarzenia ogólne. Te informacje są dostępne w zakładce Panel informacyjnyDziennik zdarzeń Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Dziennik zdarzeń zawiera kolumny z następującymi szczegółami:

Domyślnie dziennik zdarzeń nie wyświetla żadnych danych.

Aby wyświetlić zdarzenia na liście,

Kliknij przycisk Pobierz najnowsze zdarzenia.

Możesz filtrować dziennik zdarzeń.

Domyślnie wyświetlany jest szybki filtr. Pozwala na filtrowanie wyświetlanych rekordów według priorytetu zdarzenia.

Aby zastosować szybki filtr do dziennika zdarzeń,

Obok pola Pokaż zdarzenia, kliknij odnośnik z żądanym priorytetem.

Aby usunąć szybki filtr,

Kliknij odnośnik Wszystkie.

Aby zastosować rozszerzony filtr do dziennika zdarzeń:

 1. Kliknij Rozszerzony filtr, aby używać rozszerzonego filtrowania.
 2. Wybierz wymagane wartości z rozwijanych list:
  • Okres.

   Okres czasu, w którym miały miejsce zdarzenia.

  • Priorytet zdarzenia.

   Priorytet zdarzeń.

  • Typ.

   Typ urządzeń, na których wystąpiły zdarzenia. Lista zawiera systemy operacyjne dla chronionych urządzeń oraz Ogólne dla innych zdarzeń.

Dziennik zdarzeń można sortować według dowolnej kolumny.

W celu posortowania dziennika zdarzeń,

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

Domyślnie dziennik zdarzeń jest sortowany według kolumny Czas.

Przejdź do góry