Wyłączanie szyfrowania

Jeśli nie musisz już szyfrować urządzeń użytkowników, możesz wyłączyć szyfrowanie zgodnie z opisem w tej sekcji.

W celu wyłączenia szyfrowania:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Otwórz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz wyłączyć szyfrowanie, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Korzystając z listy profili zabezpieczeń:
   1. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

    Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

   2. Na liście wybierz wymagany profil zabezpieczeń.
   3. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.
  • Korzystając z okna zarządzania szyfrowaniem:
   1. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąSzyfrowanie.

    Wyświetlone okno Stosowanie szyfrowania na urządzeniach umożliwia włączanie i wyłączanie szyfrowania w profilach zabezpieczeń oraz przejście do listy raportów.

   2. Kliknij odnośnik obok opcji Zarządzanie szyfrowaniem jest włączone w profilach.

    Wyświetlone okno zawiera listę profili zabezpieczeń, w których włączono szyfrowanie dla urządzeń z systemem Windows i/lub macOS.

   3. Kliknij opcję Wyłącz szyfrowanie obok wymaganego profilu zabezpieczeń, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 3. W zależności od systemu operacyjnego urządzeń, dla których chcesz wyłączyć szyfrowanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W grupie Windows wybierz sekcję Ustawienia zarządzaniaSzyfrowanie.
  • W grupie Mac wybierz sekcję Ustawienia zarządzaniaSzyfrowanie.
 4. Wybierz opcję Wyłącz szyfrowanie.

Szyfrowanie jest wyłączone. Rozpoczyna się deszyfrowanie urządzeń użytkowników.

Szyfrowanie i odszyfrowywanie urządzeń może zająć dużo czasu. Możesz użyć raportu Stan szyfrowania urządzeń, aby zobaczyć aktualny stan szyfrowania.

Przejdź do góry