Włączanie i wyłączanie monitorowania połączeń internetowych na urządzeniach z systemem Windows

Opcja monitorowania połączeń internetowych wprowadza do ruchu w sieci specjalny skrypt interakcji ze stronami internetowymi. Skrypt ten umożliwia monitorowanie i rejestrację zdarzeń Cloud Discovery.

Eksperci firmy Kaspersky zalecają włączenie tej opcji, aby zapewnić prawidłowe działanie Cloud Discovery.

Aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie połączeń internetowych:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować monitorowanie połączeń internetowych.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Zaawansowane.
 6. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Zagrożenia i wykluczenia.

  Zostanie otwarte okno Zagrożenia i wykluczenia.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby włączyć monitorowanie połączeń internetowych, ustaw przełącznik w pozycji Monitorowanie połączeń internetowych jest włączone.
  • Aby wyłączyć monitorowanie połączeń internetowych, ustaw przełącznik w pozycji Monitorowanie połączeń internetowych jest wyłączone.

  Domyślnie opcja jest włączona.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Monitorowanie połączeń internetowych jest włączone lub wyłączone w ustawieniach wybranego profilu zabezpieczeń.

Przejdź do góry