Wyłączanie Endpoint Detection and Response

Jeśli chcesz przestać korzystać z funkcji Endpoint Detection and Response, możesz wyłączyć tę funkcję zgodnie z opisem w tej sekcji.

W celu wyłączenia Endpoint Detection and Response:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Ustawienia.

    Zostanie otwarta strona Główne ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  3. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Użycie funkcji Endpoint Detection and Response.

    Zostanie otwarta strona Endpoint Detection and Response.

  4. Kliknij przycisk Wyłącz funkcję Endpoint Detection and Response.
  5. W oknie potwierdzenia, które zostanie otwarte kliknij przycisk Wyłącz.

Moduł Endpoint Detection and Response jest wyłączony.

Później możesz ponownie włączyć tę funkcję.

Przejdź do góry