Wykrywanie luk

Aplikacje zainstalowane na komputerze mogą posiadać luki, które mogą zostać wykorzystane przez szkodliwe oprogramowanie. Skanowanie komputera pomoże w odnalezieniu tych luk i zapobiegnie infekcji komputera.

W celu uruchomienia wykrywania luk:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Z listy rozwijalnej Więcej narzędzi wybierz Wykrywanie luk.
  3. W oknie Wykrywanie luk kliknij przycisk Uruchom skanowanie.

Kaspersky Anti-Virus rozpocznie skanowanie komputera w poszukiwaniu luk.

Przejdź do góry