Zmienianie ustawień połączeń szyfrowanych

Połączenia szyfrowane są nawiązywane po protokołach SSL i TLS. Domyślnie, Kaspersky Anti-Virus skanuje takie połączenia po żądaniu składnika Filtr adresów internetowych.

W celu zmiany ustawień połączeń szyfrowanych:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Przejdź do sekcji Ustawienia sieciowe.
 4. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana podczas połączenia ze stronami internetowymi przy użyciu połączeń szyfrowanych:
  • Nie skanuj połączeń szyfrowanych. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych.
  • Skanuj połączenia szyfrowane po zgłoszeniach od składników ochrony. Aplikacja skanuje połączenia szyfrowane po żądaniu składnika Filtr adresów internetowych. To działanie jest wybrane domyślnie.
  • Zawsze skanuj połączenia szyfrowane. Aplikacja zawsze skanuje połączenia szyfrowane.
 5. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana, gdy podczas skanowania połączeń szyfrowanych wystąpią błędy:
  • Ignoruj. Jeśli to działanie jest wybrane, aplikacja zakończy połączenie ze stroną internetową, na której wystąpił błąd skanowania.
  • Pytaj. Jeśli podczas skanowania połączenia szyfrowanego wystąpi problem ze stroną internetową, aplikacja wyświetli powiadomienie, w którym można wybrać następujące działanie:
   • Ignoruj. Aplikacja zakończy połączenie ze stroną internetową, na której wystąpił błąd skanowania.
   • Dodaj domenę do wykluczeń. Aplikacja doda adres strony internetowej do listy wykluczeń. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych na stronach internetowych znajdujących się na liście wykluczeń. Te strony internetowe są wyświetlane w oknie Wykluczenia, które może zostać otwarte po kliknięciu odnośnika Zarządzaj wykluczenia.

   Ta opcja jest wybrana domyślnie.

  • Dodaj domenę do wykluczeń. Aplikacja doda stronę internetową do listy wykluczeń. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych na stronach internetowych znajdujących się na liście wykluczeń. Te strony internetowe są wyświetlane w oknie Wykluczenia, które może zostać otwarte po kliknięciu odnośnika Zarządzaj wykluczenia.
 6. Kliknij Zarządzaj wykluczeniami, aby otworzyć okno Wykluczenia, w którym wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać stronę internetową do listy wykluczeń dla skanowania połączeń szyfrowanych.
  2. W polu Nazwa domeny wprowadź nazwę domenową strony internetowej.
  3. Kliknij przycisk Dodaj.

   Aplikacja nie będzie skanować połączeń szyfrowanych z tymi stronami internetowymi. Należy pamiętać, że dodanie strony internetowej do listy wykluczeń może ograniczyć funkcjonalność skanowania strony internetowej przez Filtr adresów internetowych.

Przejdź do góry