Uruchamianie Pełnego skanowania

Podczas pełnego skanowania program Kaspersky Anti-Virus domyślnie skanuje następujące obiekty:

Zalecane jest przeprowadzenie pełnego skanowania antywirusowego natychmiast po zainstalowaniu Kaspersky Anti-Virus.

W celu uruchomienia pełnego skanowania:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Skanowanie.

    Zostanie otwarte okno Skanowanie.

  3. W oknie Skanowanie wybierz sekcję Pełne skanowanie.
  4. W sekcji Pełne skanowanie kliknij przycisk Uruchom skanowanie.

Kaspersky Anti-Virus uruchomi pełne skanowanie komputera.

Przejdź do góry