Aktualizowanie aplikacji

Aplikacja jest aktualizowana automatycznie, jeśli w oknie ustawień aktualizacji wybierzesz tryb uruchamiania Automatycznie (Aktualizacja bazTerminarz aktualizacji baz danych).

Aplikacja jest automatycznie aktualizowana, jeśli instalujesz nową wersję aplikacji na poprzedniej.

Jeśli posiadasz bieżącą licencję dla wcześniejszej wersji Kaspersky Anti-Virus, nie musisz aktywować aplikacji. Kreator instalacji i dezinstalacji automatycznie pobierze informacje o licencji dla poprzedniej wersji Kaspersky Anti-Virus i zastosuje je podczas instalacji nowej wersji Kaspersky Anti-Virus.

Podczas pobierania aktualizacji porówna poprzednią i nową wersję Umowy licencyjnej, Oświadczenia Kaspersky Security Network oraz Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeśli umowy i/lub oświadczenia różnią się, aplikacja zaoferuje ponowne ich przeczytanie i zaakceptowanie.

Aplikację można uaktualnić do nowej wersji, jeśli na komputerze jest zainstalowany Kaspersky Anti-Virus w jednej z następujących wersji:

Podczas aktualizacji licencja, która została użyta w poprzedniej wersji aplikacji z tej listy, zostanie automatycznie zastosowana w nowej wersji aplikacji. Nie ma możliwości uaktualnienia aplikacji z wcześniejszych wersji.

Ograniczenia aktualizacji z poprzedniej wersji aplikacji

Po aktualizacji z poprzedniej wersji, program Kaspersky Anti-Virus jest uruchamiany automatycznie nawet wtedy, gdy automatyczne uruchamianie aplikacji jest wyłączone w ustawieniach. Jeśli po aktualizacji system operacyjny zostanie uruchomiony ponownie, Kaspersky Anti-Virus nie zostanie uruchomiony automatycznie nawet wtedy, gdy automatyczne uruchamianie aplikacji jest wyłączone w ustawieniach.

Podczas aktualizacji wcześniejszej wersji Kaspersky Anti-Virus ustawienia domyślne zostają zastąpione przez następujące ustawienia aplikacji:

Przejdź do góry