Stosowanie ustawień aplikacji na innym komputerze

Po skonfigurowaniu aplikacji możesz zastosować jej ustawienia w kopii aplikacji Kaspersky Anti-Virus zainstalowanej na innym komputerze. W rezultacie aplikacja będzie skonfigurowana tak samo na obu komputerach.

Ustawienia aplikacji są zapisane w pliku konfiguracyjnym, który możesz przenosić z jednego komputera na drugi.

Ustawienia programu Kaspersky Anti-Virus można przesłać na innych komputer, wykonując następujące czynności:

  1. Zapisać ustawienia aplikacji do pliku konfiguracyjnego.
  2. Przenieść plik konfiguracyjny na inny komputer (na przykład, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nośnika wymiennego).
  3. Zaimportować ustawienia z pliku konfiguracyjnego do kopii aplikacji zainstalowanej na innym komputerze.

Eksportowanie ustawień aplikacji

Importowanie ustawień aplikacji

Przejdź do góry