Informacje o zdalnym zarządzaniu ochroną komputera

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Kaspersky Anti-Virus i jest on podłączony do My Kaspersky, możesz zdalnie zarządzać ochroną tego komputera.

Aby zdalnie zarządzać ochroną komputera, zaloguj się do My Kaspersky z poziomu swojego konta i przejdź do sekcji Urządzenia.

W sekcji Urządzenia możesz:

Jeśli skanowanie komputera jest uruchamiane z poziomu strony My Kaspersky, Kaspersky Anti-Virus przetworzy automatycznie wykryte obiekty, bez Twojego udziału. Po wykryciu wirusa lub innego zagrożenia, Kaspersky Anti-Virus próbuje przeprowadzić leczenie bez ponownego uruchomienia komputera. Jeśli przeprowadzenie leczenia bez ponownego uruchomienia komputera jest niemożliwe, lista problemów związanych z bezpieczeństwem komputera dostępna na stronie My Kaspersky wyświetli informację o konieczności ponownego uruchomienia komputera.

Jeśli lista wykrytych obiektów na stronie My Kaspersky zawiera więcej niż 10 elementów, zostaną one pogrupowane. W tej sytuacji wykryte obiekty mogą zostać przetworzone tylko razem za pośrednictwem My Kaspersky, bez możliwości sprawdzenia każdego obiektu oddzielnie. Aby móc zobaczyć każdy obiekt oddzielnie, należy skorzystać z interfejsu aplikacji zainstalowanej na komputerze.

Zobacz również:

Przełączanie do zdalnego zarządzania ochroną komputera

Przejdź do góry