Thiết lập khuyến nghị

Ở bước này, bạn có thể xem và thay đổi các thiết lập Kaspersky Anti-Virus mà các chuyên gia Kaspersky khuyến nghị bạn nên bật trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Để thay đổi các thiết lập được khuyến nghị:

  1. Chọn thiết lập mà bạn muốn bật hoặc tắt:
    • Chọn hộp kiểm Xóa công cụ độc hại, phần mềm quảng cáo, phần mềm quay số tự động và công cụ đóng gói khả nghi nếu bạn muốn ứng dụng xóa các đối tượng này.
    • Nếu bạn thường cài đặt ứng dụng mới, hãy chọn hộp kiểm Phát hiện các phần mềm khác có thể được sử dụng bởi tội phạm để phá hoại máy tính hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Chế độ này sẽ giúp bạn phát hiện những ứng dụng có thể bị dùng để làm hỏng máy tính hoặc dữ liệu của bạn.
    • Để tìm hiểu về các chức năng mới và chính của ứng dụng, chọn hộp kiểm Xem nhanh các tính năng của ứng dụng.

    Nếu bạn không muốn bật các thiết lập được khuyến nghị của Kaspersky, hãy bỏ chọn các hộp kiểm liên quan.

  2. Bấm vào nút Áp dụng.
Về đầu trang