Kích hoạt ứng dụng

Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ được bắt đầu khi khởi chạy lần đầu Kaspersky Anti-Virus.

Kích hoạt là một quá trình đưa vào hoạt động một phiên bản đầy đủ chức năng của các ứng dụng cho một thời gian nhất định.

Các tùy chọn sau đây để kích hoạt Kaspersky Anti-Virus:

Bạn cần kết nối Internet để kích hoạt ứng dụng.

Trong quá trình kích hoạt ứng dụng, bạn có thể phải đăng ký trên website My Kaspersky.

Về đầu trang