Cách chạy tác vụ Quét toàn bộ

Trong quá trình quét toàn bộ, Kaspersky Anti-Virus quét những đối tượng sau đây theo mặc định:

Chúng tôi khuyên bạn nên chạy quét toàn bộ ngay lập tức sau khi cài đặt Kaspersky Anti-Virus trên máy tính.

Để bắt đầu quét toàn bộ:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Bấm vào nút Quét.

    Cửa sổ mở ra chọn Quét.

  3. Trong cửa sổ Quét, chọn mục Quét toàn bộ.
  4. Trong phần Quét toàn bộ, nhấn vào nút Chạy quét.

Kaspersky Anti-Virus quét toàn bộ máy tính của bạn.

Về đầu trang