Làm thế nào để xem báo cáo hoạt động ứng dụng

Kaspersky Anti-Virus duy trì báo cáo hoạt động cho mỗi thành phần bảo vệ. Sử dụng một báo cáo, bạn có thể có được thông tin thống kê về hoạt động của ứng dụng (ví dụ, có bao nhiêu đối tượng độc hại đã được phát hiện và vô hiệu hóa trong một khoảng thời gian quy định, bao nhiêu lần các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng đã được cập nhật trong thời gian này, v.v...).

Để xem báo cáo hoạt động ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn nút Báo cáo.

    Cửa sổ Báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu dưới dạng một bảng. Để xem báo cáo một cách thuận tiện, bạn có thể chọn các tùy chọn lọc khác nhau.

Về đầu trang