Cách cập nhật ứng dụng

Ứng dụng được cập nhật tự động nếu bạn chọn chế độ chạy Tự động trong cửa sổ cấu hình cập nhật (Cập nhật cơ sở dữ liệuLịch cập nhật cơ sở dữ liệu).

Ứng dụng được tự động cập nhật nếu bạn cài đặt phiên bản mới của ứng dụng đè lên phiên bản trước.

Nếu bạn có một giấy phép đang hoạt động dành cho một phiên bản cũ hơn của Kaspersky Anti-Virus, thì bạn không cần kích hoạt ứng dụng. Trình hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ sẽ tự động truy xuất thông tin về giấy phép dành cho phiên bản trước của Kaspersky Anti-Virus và áp dụng thông tin đó trong quá trình cài đặt phiên bản mới của Kaspersky Anti-Virus.

Khi tải bản cập nhật về, ứng dụng sẽ so sánh phiên bản cũ và phiên bản mới của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, Tuyên bố Kaspersky Security Network và Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị. Nếu các thỏa thuận và/hoặc tuyên bố đó khác thì một lần nữa, ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn đọc và chấp nhận chúng.

Bạn có thể nâng cấp ứng dụng nếu đã cài đặt các phiên bản sau đây của Kaspersky Anti-Virus trên máy tính:

Khi nâng cấp, giấy phép được sử dụng trong phiên bản trước của ứng dụng từ danh sách này sẽ được tự động áp dụng trong phiên bản mới của ứng dụng. Việc nâng cấp từ các phiên bản trước của ứng dụng không được hỗ trợ.

Hạn chế về số bản nâng cấp từ phiên bản trước của ứng dụng

Sau khi nâng cấp từ một phiên bản cũ, Kaspersky Anti-Virus sẽ tự động khởi chạy ngay cả khi tính năng tự động khởi chạy của ứng dụng đã bị tắt trong thiết lập được lưu. Khi hệ điều hành được khởi động lại sau đó, Kaspersky Anti-Virus sẽ không tự động khởi chạy nếu bạn đã tắt tính năng tự động khởi chạy ứng dụng trong cài đặt.

Khi bạn nâng cấp một phiên bản cũ của Kaspersky Anti-Virus, các cài đặt ứng dụng sau đây sẽ bị cài đặt mặc định thay thế:

Về đầu trang