Làm thế nào để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

Để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính, bạn cần kết nối thiết bị với My Kaspersky. Nếu trước đây, bạn đã từng nhập thông tin đăng nhập của mình trong một ứng dụng khác của Kaspersky trên máy tính này, Kaspersky Security Cloud sẽ tự động kết nối với My Kaspersky. Nếu ứng dụng không tự động kết nối thiết bị của bạn với My Kaspersky thì bạn cần kết nối thủ công.

Để kết nối một thiết bị đến My Kaspersky:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Trong danh sách thả xuống Công cụ khác, chọn My Kaspersky.
 3. Nhấn nút Đăng nhập.

  Trong một số khu vực, ứng dụng sẽ nhắc bạn đọc và chấp nhận quy định về cung cấp dữ liệu. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố, hãy nhấn vào nút Chấp nhận và kết nối.

  • Trong cửa sổ Kết nối đến My Kaspersky, nhập thông tin tài khoản để kết nối ứng dụng với My Kaspersky và nhấn vào nút Đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa có một tài khoản My Kaspersky:
   1. Nhấn nút Tạo tài khoản và đăng ký trên My Kaspersky.
   2. Nhấn vào nút Tạo.

Ứng dụng sẽ kết nối thiết bị của bạn với My Kaspersky.

Để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Trong danh sách thả xuống Công cụ khác, chọn My Kaspersky.
 3. Trong cửa sổ My Kaspersky, nhấn vào nút Đến My Kaspersky.

Cửa sổ My Kaspersky sẽ được mở ra trong trình duyệt mặc định.

Một kết nối đến My Kaspersky có thể thất bại do lỗi của My Kaspersky. Khi điều này xảy ra, Kaspersky Anti-Virus sẽ hiển thị thông báo về lỗi của My Kaspersky và đang được giải quyết bởi đội ngũ Kaspersky. Nếu bạn không thể kết nối đến My Kaspersky do lỗi của My Kaspersky, hãy thử kết nối lại sau.

Về đầu trang