Wymagania sprzętowe i programowe

Ta sekcja zawiera wymagania sprzętowe i programowe komputera administratora, który jest używany do instalowania aplikacji na urządzeniach mobilnych, a także systemy operacyjne urządzeń mobilnych, obsługiwane przez Kaspersky Security for Mobile.

Wymagania sprzętowe i programowe komputera administratora

Aby zainstalować kompleksowe rozwiązanie Kaspersky Security for Mobile, komputer administratora musi spełniać wymagania sprzętowe Kaspersky Security Center. Więcej informacji na temat wymagań sprzętowych Kaspersky Security Center można znaleźć w Podręczniku administratora Kaspersky Security Center.

Aby możliwa była praca z wtyczką zarządzającą Kaspersky Endpoint Security for Android, na komputerze administratora musi być zainstalowana Konsola administracyjna Kaspersky Security Center w wersji 10.0.

Aby możliwa była praca z wtyczką zarządzającą Kaspersky Device Management for iOS, komputer administratora musi spełniać następujące wymagania programowe:

Aby zainstalować aplikację mobilną Kaspersky Endpoint Security for Android z poziomu Serwera administracyjnego, komputer administratora musi spełniać następujące wymagania programowe:

Aby obsługiwana była instalacja aplikacji mobilnej Kaspersky Safe Browser for iOS z poziomu serwera iOS MDM, komputer administratora musi spełniać następujące wymagania programowe:

Nie ma żadnych wymagań programowych dla instalacji aplikacji mobilnych Kaspersky Endpoint Security for Android i Kaspersky Safe Browser for iOS z odpowiednich sklepów internetowych.

Wymagania sprzętowe i programowe wobec urządzenia mobilnego użytkownika w celu obsługi instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android

Kaspersky Endpoint Security for Android posiada następujące wymagania sprzętowe i programowe:

Aplikacja może zostać zainstalowana jedynie w pamięci głównej urządzenia.

Karta SIM musi być w urządzeniu, aby możliwe było korzystanie z modułów: Filtr Połączeń/SMS i SIM Watch.

Wymagania sprzętowe i programowe wobec urządzenia mobilnego użytkownika w celu obsługi instalacji Kaspersky Safe Browser for iOS

Kaspersky Safe Browser for iOS posiada następujące wymagania sprzętowe i programowe:

Przejdź do góry