Informacje o profilu roboczym Android

Android Enterprise to platforma do zarządzania firmową infrastrukturą mobilną, oferująca pracownikom firmy środowisko pracy, w którym mogą korzystać z urządzeń mobilnych. Więcej informacji na temat korzystania z Android Enterprise można znaleźć na stronie pomocy technicznej Google.

Profil roboczy Android (zwany dalej również „profil roboczy”) można utworzyć na urządzeniu mobilnym użytkownika. Profil roboczy Android to bezpieczne środowisko na urządzeniu użytkownika, w którym administrator może zarządzać aplikacjami i kontami użytkownika bez ograniczania użytkownikowi możliwości korzystania ze swoich danych. Po utworzeniu profilu roboczego na urządzeniu mobilnym użytkownika, automatycznie instalowane są w nim następujące aplikacje: Sklep Google Play, Google Chrome, Pobrane, Kaspersky Endpoint Security for Android i inne. Aplikacje firmowe zainstalowane w profilu roboczym oraz powiadomienia tych aplikacji są oznaczone ikoną KSM_afw_icon. Dla aplikacji Google Play należy utworzyć oddzielne konto firmowe Google. Aplikacje zainstalowane w profilu roboczym pojawią się na ogólnej liście aplikacji. Pulpit profilu roboczego został przedstawiony na rysunku poniżej.

Używanie profili roboczych Android jest dostępne na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 5.0 lub nowszego.

KSM_afw_desktop

Pulpit profilu roboczego Android

Przejdź do góry