Instalowanie wcześniejszej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android

Jeśli chcesz zapobiec automatycznej aktualizacji aplikacji i użyć określonej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android, wyłącz automatyczną aktualizację aplikacji w ustawieniach Google Play. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej Google.

Automatyczna aktualizacja Kaspersky Endpoint Security for Android jest dostępna tylko wtedy, gdy aplikacja została zainstalowana z Google Play lub poprzez Kaspersky Security Center przy użyciu odnośnika Google Play. Jeśli aplikacja została zainstalowana poprzez Kaspersky Security Center przy użyciu odnośnika do własnego serwera sieciowego (przy użyciu autonomicznego pakietu instalacyjnego) lub z Self Service Portal, automatyczna aktualizacja nie jest dostępna. W tym przypadku, możesz użyć profilu grupowego do ręcznej aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Android.

W celu zainstalowania poprzedniej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android:

  1. Usuń Kaspersky Endpoint Security for Android z urządzeń mobilnych użytkowników.
  2. Zainstaluj Kaspersky Endpoint Security for Android poprzez Kaspersky Security Center przy użyciu odnośnika do swojego własnego serwera sieciowego. W tym celu będziesz potrzebował pakietu instalacyjnego dla określonej wersji. Możesz pobrać pakiet dystrybucyjny dla wcześniejszych wersji Kaspersky Endpoint Security for Android na stronie internetowej pomocy technicznej Kaspersky Lab.

Więcej informacji na temat wcześniejszych wersji Kaspersky Endpoint Security for Android można znaleźć w pomocy dla odpowiedniej wersji Kaspersky Security for Mobile.

Przejdź do góry