Informacje o skrzynce pocztowej Exchange

Skrzynka pocztowa Exchange to aplikacja kliencka usługi Exchange ActiveSync. Aplikacja jest przeznaczona do pomocy użytkownikom korporacyjnym w pracy z pocztą, kalendarzem, kontaktami i zadaniami. Skrzynka pocztowa Exchange umożliwia połączenie urządzenia mobilnego z serwerem Microsoft Exchange. Więcej informacji o usłudze Exchange ActiveSync można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft.

Aby zarządzać urządzeniami mobilnymi przy użyciu protokołu Exchange ActiveSync, serwer Exchange musi być wdrożony na serwerze Microsoft Exchange. Więcej informacji na temat instalowania serwera Exchange można znaleźć pod adresem pomocy Kaspersky Security Center. Na urządzeniach mobilnych nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.

Przy pomocy skrzynki pocztowej Exchange możesz zdalnie konfigurować urządzenia EAS, korzystając z zasad grupowych, oraz możesz wysłać polecenie usunięcia danych. Protokół Exchange ActiveSync jest obsługiwany przez następujące systemy operacyjne:

Zestaw ustawień zarządzania dostępny dla urządzenia Exchange ActiveSync zależy od systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym. Więcej informacji o funkcjach pomocniczych protokołu Exchange ActiveSync dla określonego systemu operacyjnego można znaleźć w dokumentacji dla danego systemu operacyjnego.

Przejdź do góry