Aktywacja aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android

W Kaspersky Security Center licencja może obejmować różne grupy funkcji. Aby mieć pewność, że program Kaspersky Security for Mobile jest w pełni funkcjonalny, licencja dla Kaspersky Security Center zakupiona przez organizację, musi oferować funkcję Zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Funkcja Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest przeznaczona do łączenia urządzeń mobilnych z Kaspersky Security Center i zarządzania nimi.

Szczegółowe informacje na temat licencjonowania Kaspersky Security Center i opcji licencjonowania można znaleźć pod adresem pomocy Kaspersky Security Center.

Aktywacja aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzeniu mobilnym odbywa się poprzez dostarczenie aplikacji ważnych informacji o licencji. Informacje o licencji są dostarczane na urządzenie mobilne wraz z zasadą, gdy urządzenie zostaje zsynchronizowane z Kaspersky Security Center.

Jeśli aktywacja aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android nie zostanie zakończona w przeciągu 30 dni od zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym, aplikacja zostanie automatycznie przełączona w tryb ograniczonej funkcjonalności. W tym trybie większość komponentów aplikacji nie działa. Po przełączeniu w tryb ograniczonej funkcjonalności aplikacja przestanie wykonywać automatyczną synchronizację z Kaspersky Security Center. Dlatego też, jeśli z jakiegoś powodu aktywacja aplikacji nie zakończyła się w przeciągu 30 dni od zainstalowania aplikacji, użytkownik musi ręcznie zsynchronizować urządzenie z Kaspersky Security Center.

Jeśli Kaspersky Security Center nie jest zainstalowany w Twojej organizacji lub nie jest dostępny dla urządzeń mobilnych, użytkownicy mogą ręcznie aktywować aplikację Kaspersky Endpoint Security for Android na swoich urządzeniach.

W celu aktywowania Kaspersky Endpoint Security for Android:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Licencjonowanie.
 5. W sekcji Licencjonowanie otwórz listę rozwijalną Klucz i wybierz żądany klucz aktywacyjny z repozytorium kluczy Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center.

  Szczegóły dotyczące aplikacji, dla której licencja została zakupiona, są wyświetlane w polu poniżej.

 6. Zaznacz pole Aktywuj przy pomocy klucza z magazynu Kaspersky Security Center.

  Jeśli aplikacja została aktywowana bez użycia klucza przechowywanego w magazynie Kaspersky Security Center, Kaspersky Security for Mobile zastąpi ten klucz kluczem aktywacyjnym wybranym z listy Klucz.

 7. Aby aktywować aplikację na urządzeniu mobilnym użytkownika, zablokuj możliwość wprowadzani zmian w ustawieniach.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

  Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry