Uprawnienia

Dla wszystkich funkcji aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android żąda wymaganych uprawnień. Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetla pytanie o uprawnienia obowiązkowe podczas kończenia działania Kreatora instalacji, a także po zainstalowaniu, a przed korzystaniem z każdej funkcji aplikacji. Jeśli nie zostaną nadane uprawnienia obowiązkowe, nie będzie można zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Android.

Na niektórych urządzeniach (na przykład, Huawei, Meizu i Xiaomi) należy ręcznie dodać Kaspersky Endpoint Security for Android do listy aplikacji uruchamianych w momencie uruchamiania systemu operacyjnego. Jeśli aplikacja nie została dodana do listy, Kaspersky Endpoint Security for Android przestaje wykonywać wszystkie swoje funkcje po ponownym uruchomieniu urządzenia mobilnego.

Na urządzeniach z systemem Android 11 lub nowszym musisz wyłączyć uprawnienia do usuwania, jeśli aplikacja nie jest używana w ustawieniach systemowych. W przeciwnym razie, gdy aplikacja nie będzie używana przez kilka miesięcy, system automatycznie zresetuje uprawnienia przyznane aplikacji przez użytkownika.

Usunięto obsługę dla Filtra Połączeń/SMS lub SIM Watch (wysyłanie wiadomości zawierających nowy numer telefonu) w Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Update 4 (wersja 10.8.0.103). W tym przypadku Kaspersky Endpoint Security for Android nie pyta użytkownika o uprawnienia zarządzania wiadomościami SMS. Aby włączyć Filtr Połączeń/SMS i wszystkie funkcje SIM Watch, musisz użyć wcześniejszej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android.

Uprawnienia wymagane przez Kaspersky Endpoint Security for Android

Uprawnienie

Funkcja aplikacji

Telefon (wymagane tylko dla systemu Android 4.2 – 9.X)

Nawiązanie połączenia z Kaspersky Security Center (ID urządzenia)

Pamięć (obowiązkowa)

Antywirus

Dostęp do zarządzania wszystkimi plikami

Antywirus (tylko dla systemu Android 11 lub nowszego)

Administrator urządzenia (obowiązkowe)

 

Anti-Theft – blokada urządzenia (tylko dla Android 4.2 – 6.X)

Anti-Theft – zrób zdjęcie złodziejowi przy użyciu przedniego aparatu

Anti-Theft – włączenie alarmu

Anti-Theft – pełny reset

Ochrona hasłem

Ochrona przed odinstalowaniem aplikacji

Instalowanie certyfikatu bezpieczeństwa

Kontrola aplikacji

Zarządzanie KNOX (tylko dla urządzeń Samsung)

Konfigurowanie Wi-Fi

Konfigurowanie Exchange ActiveSync

Ograniczenie korzystania z aparatu, Bluetooth i Wi-Fi

Aparat

Anti-Theft – zrób zdjęcie złodziejowi przy użyciu przedniego aparatu

Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 11.0 lub nowszego użytkownik musi nadać uprawnienie "Podczas używania aplikacji", gdy zostanie o to poproszony.

Lokalizacja

Anti-Theft – lokalizacja urządzenia

Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 10.0 lub nowszego użytkownik musi nadać uprawnienie "Cały czas", gdy zostanie o to poproszony.

Dostępność

 

Anti-Theft – blokada urządzenia (tylko dla systemu Android 7.0 lub nowszego)

Ochrona WWW (tylko dla systemu Android 5.0 lub nowszego)

Kontrola aplikacji

Ochrona przed odinstalowaniem aplikacji (tylko dla systemu Android 7.0 lub nowszego)

Wyświetlanie ostrzeżeń Kaspersky Endpoint Security for Android (tylko dla systemu Android 10.0 lub nowszego)

Ograniczenie korzystania z aparatu (tylko Android 11 lub nowszy)

Przejdź do góry