Kontrola uruchamiania aplikacji na urządzeniach Android

Aby chronić urządzenie mobilne użytkownika, należy skonfigurować ustawienia uruchamiania aplikacji na urządzeniu.

Możesz nałożyć ograniczenia na aktywność użytkownika na urządzeniu, na którym są zainstalowane zablokowane aplikacje lub nie są zainstalowane wymagane aplikacje (na przykład, zablokować urządzenie). Ograniczenia można nałożyć przy użyciu komponentu Kontrola zgodności. W tym celu, w ustawieniach reguły skanowania należy wybrać kryterium Zainstalowane są zabronione aplikacje, Aplikacje z zabronionych kategorii są zainstalowane lub Nie wszystkie wymagane aplikacje są zainstalowane.

Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako usługa Ułatwień dostępu w celu zapewnienia poprawnego działania Kontroli aplikacji. Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o ustawienie aplikacji jako usługę funkcji Dostępności poprzez Kreator wstępnej konfiguracji. Użytkownik może pominąć ten krok lub wyłączyć tę usługę w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W takiej sytuacji Kontrola aplikacji nie będzie działać.

W celu skonfigurowania ustawień uruchamiania aplikacji na urządzeniu mobilnym:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Kontrola aplikacji.
 5. W sekcji Tryb działania wybierz tryb uruchamiania aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika:
  • Aby zezwolić użytkownikowi na uruchamianie wszystkich aplikacji, za wyjątkiem tych określonych na liście kategorii oraz aplikacji wskazanych jako zablokowane aplikacje, wybierz tryb Zablokowane aplikacje.
  • Aby zezwolić użytkownikowi na uruchamianie tylko tych aplikacji określonych na liście kategorii oraz aplikacji wskazanych jako dozwolone, wybierz tryb Dozwolone aplikacje.
 6. Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security for Android wysyłał dane dotyczące zabronionych aplikacji do dziennika zdarzeń bez ich blokowania, zaznacz pole Nie blokuj zabronionych aplikacji, tylko zapisuj w dzienniku zdarzeń.

  Podczas kolejnej synchronizacji urządzenia mobilnego użytkownika z Serwerem administracyjnym, Kaspersky Endpoint Security for Android zapisze w dzienniku zdarzeń wpis dla Zabroniona aplikacja została zainstalowana. Dziennik zdarzeń można przejrzeć na zakładce Zdarzenia, we właściwościach Serwera administracyjnego lub w lokalnych właściwościach aplikacji.

 7. Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security for Android blokował uruchamianie aplikacji systemowych na urządzeniu mobilnym użytkownika (np. Kalendarz, Aparat i Ustawienia) w trybie Dozwolone aplikacje, zaznacz pole Blokuj aplikacje systemowe.

  Eksperci z Kaspersky zalecają włączenie blokowania uruchamiania aplikacji systemowych.

 8. Aby skonfigurować uruchamianie aplikacji, utwórz listę kategorii i aplikacji.

  Więcej informacji na temat kategorii aplikacji można znaleźć w Dodatkach.

  Lista aplikacji należących do każdej kategorii znajduje się na stronie internetowej Kaspersky.

 9. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry