Zdalne usuwanie aplikacji

Możesz zdalnie usunąć program Kaspersky Endpoint Security for Android z urządzeń mobilnych użytkowników w następujące sposoby:

W celu usunięcia aplikację poprzez zastosowanie profilu grupowego:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Dodatkowe.
 5. W sekcji Usuwanie aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android zaznacz pole Odinstaluj Kaspersky Endpoint Security for Android z urządzenia.
 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W wyniku tego, Kaspersky Endpoint Security for Android jest usuwany z urządzeń mobilnych po synchronizacji z Serwerem administracyjnym. Użytkownicy urządzeń mobilnych otrzymują powiadomienie o usunięciu aplikacji.

W celu usunięcia aplikacji poprzez konfigurację ustawień lokalnych:

 1. W drzewie konsoli wybierz Zarządzanie urządzeniami mobilnymiUrządzenia mobilne.
 2. Z listy urządzeń wybierz urządzenie, z którego chcesz usunąć aplikację.
 3. Otwórz okno właściwości urządzenia poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. Wybierz AplikacjeKaspersky Endpoint Security for Android.
 5. Otwórz okno właściwości Kaspersky Endpoint Security poprzez dwukrotne kliknięcie.
 6. Wybierz sekcję Dodatkowe.
 7. W sekcji Usuwanie Kaspersky Endpoint Security for Android zaznacz pole Odinstaluj Kaspersky Endpoint Security for Android z urządzenia.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W wyniku tego, Kaspersky Endpoint Security for Android jest usuwany z urządzenia mobilnego po synchronizacji z Serwerem administracyjnym. Użytkownik urządzenia mobilnego otrzymuje powiadomienie o usunięciu aplikacji.

Przejdź do góry