Nowości

Program Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Kontrola uruchamiania aplikacji:
  • Obsługuje serwerowe systemy operacyjne.
  • Kontroluje pobieranie sterowników i modułów DLL.
  • Zarządza listą obiektów zadania inwentaryzacji (moduły DLL i pliki skryptu).
  • Kontroluje obiekty w oparciu o nowe kryteria - według atrybutów certyfikatów elektronicznych i podpisów cyfrowych.
  • Generuje raport z testowego uruchamiania zablokowanych aplikacji.
  • Obsługuje dwa tryby działania: "Czarna lista" i "Biała lista".
  • Używa sumy kontrolnej SHA256 do kontroli i inwentaryzacji obiektów.
  • Kontroluje uruchamianie skryptów z interpretera PowerShell.
  • Używa magazynu zaufanych certyfikatów systemowych.
 2. Microsoft BitLocker Administration umożliwia szyfrowanie dysków twardych przy pomocy technologii BitLocker firmy Microsoft:
  • Zarządzaj zdalnie szyfrowaniem.
  • Monitoruj zaszyfrowane urządzenia.
  • Twórz raporty z szyfrowania urządzeń.
  • Przywróć dostęp do zaszyfrowanych urządzeń.
 3. Kaspersky Disk Encryption:
  • Obsługa wprowadzania danych uwierzytelniających w środowisku wykonawczym przed uruchomieniem systemu dla Agenta autoryzacji z użyciem klawiatury wirtualnej.
  • Obsługa trybu szyfrowania do szyfrowania tylko zajętego obszaru urządzenia.
  • Obsługa szyfrowania na tabletach (MS Surface w wersji 3 i 4).
 4. Kontrola uprawnień aplikacji:
  • Kontroluje dostęp aplikacji do urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 5. Kontrola sieci:
  • Konfiguruje reguły dostępu do zasobów sieciowych dla dodatkowych kategorii zasobów sieciowych.
 6. Kontrola urządzeń:
  • Zapisuje zdarzenia związane z usuwaniem i zapisywaniem plików na urządzeniach USB.
  • Generuje listę zaufanych sieci Wi-Fi w oparciu o następujące ustawienia: nazwa, rodzaj szyfrowania i typ autoryzacji.
  • Zarządza uprawnieniami dostępu użytkownika do zapisu i odczytu plików na płytach CD/DVD.
 7. Ochrona poczty:
  • Może usuwać i zmieniać nazwy określonych typów plików w archiwach.
 8. Kaspersky Security Network:
  • Wyświetla KSN jako powód decyzji dotyczącej metody przetworzenia obiektu w raportach Kaspersky Endpoint Security i raportach Kaspersky Security Center.
  • Wysyła zapytanie do KSN odnośnie reputacji wybranego pliku.
  • Wyświetla stan dostępności serwerów KSN dla komputerów klienckich z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security.
Przejdź do góry