Informacje o metodach aktywacji aplikacji

Aktywacja to procedura aktywacji licencji, która umożliwia wykorzystanie pełnej wersji aplikacji i wszystkich jej funkcji do momentu wygaśnięcia licencji. Proces aktywacji aplikacji wymaga dodania klucza.

Możesz aktywować aplikację na jeden z następujących sposobów:

Aktywacja aplikacji przy pomocy kodu aktywacyjnego może zająć trochę czasu (podczas zdalnej i nieinteraktywnej instalacji) ze względu na obciążenie serwerów aktywacji Kaspersky. Jeśli chcesz aktywować aplikację od razu, możesz przerwać trwający proces aktywacji i uruchomić aktywację przy użyciu Kreatora aktywacji.

Przejdź do góry