Zarządzanie regułami Kontroli uruchamiania aplikacji

Dla reguł Kontroli uruchamiania aplikacji możesz wykonać następujące czynności:

W tej sekcji:

Dodawanie i modyfikowanie reguły Kontroli uruchamiania aplikacji

Dodawanie warunku wyzwalającego dla reguły Kontroli uruchamiania aplikacji

Zmienianie stanu reguły Kontroli uruchamiania aplikacji

Testowanie działania reguły Kontroli uruchamiania aplikacji

Przejdź do góry