Usuwanie obiektów i danych pozostałych po testowym działaniu Agenta autoryzacji

Podczas dezinstalacji aplikacji, jeśli Kaspersky Endpoint Security wykryje obiekty i dane, które pozostały na dysku twardym po działaniu Agenta autoryzacji, dezinstalacja aplikacji zostanie przerwana i nie będzie możliwa, dopóki te obiekty nie zostaną usunięte.

Obiekty i dane mogą pozostać na dysku twardym po testowym działaniu Agenta autoryzacji tylko w wyjątkowych przypadkach. Na przykład wtedy, gdy komputer nie został uruchomiony ponownie po zastosowaniu profilu Kaspersky Security Center z ustawieniami szyfrowania lub gdy nie powiodło się uruchomienie aplikacji po testowym działaniu Agenta autoryzacji.

Obiekty i dane pozostające na dysku twardym po testowym działaniu Agenta autoryzacji można usunąć na dwa sposoby:

W celu użycia profilu Kaspersky Security Center do usunięcia obiektów i danych, które pozostały po testowym działaniu Agenta autoryzacji:

  1. Zastosuj na komputerze profil Kaspersky Security Center z ustawieniami skonfigurowanymi do deszyfracji wszystkich dysków twardych komputera.
  2. Uruchom Kaspersky Endpoint Security.

     

W celu użycia Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia do usunięcia obiektów i danych, które pozostały po testowym działaniu Agenta autoryzacji:

  1. Uruchom Narzędzie przywracania zaszyfrowanego urządzenia, uruchamiając plik wykonywalny fdert.exe utworzony przy pomocy Kaspersky Endpoint Security na komputerze z podłączonym dyskiem twardym, na którym pozostały obiekty i dane po testowym działaniu Agenta autoryzacji.
  2. W oknie Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia, z listy rozwijalnej Wybierz urządzenie wybierz dysk twardy z obiektami i danymi, które mają zostać usunięte.
  3. Kliknij przycisk Skanuj.
  4. Kliknij przycisk Usuń dane i obiekty AA.

Uruchomi to proces usuwania obiektów i danych pozostałych po testowym działaniu Agenta autoryzacji.

Po usunięciu obiektów i danych pozostałych po testowym działaniu Agenta autoryzacji, dodatkowo konieczne może być usunięcie informacji dotyczących niekompatybilności aplikacji z Agentem autoryzacji.

W celu usunięcia informacji o niekompatybilności aplikacji z Agentem autoryzacji:

w wierszu polecenia wprowadź avp pbatestreset.

Aby polecenie avp pbatestreset zostało wykonane, muszą być zainstalowane moduły szyfrujące.

Przejdź do góry