Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola uruchamiania aplikacji

Domyślnie moduł Kontrola uruchamiania aplikacji jest wyłączony, ale w razie konieczności możesz go włączyć.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Kontrola węzła końcowego.

  Zostanie otwarta sekcja Kontrola węzła końcowego.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Kontrola uruchamiania aplikacji.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Kontrola uruchamiania aplikacji, wybierz z menu opcję Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola uruchamiania aplikacji, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Kontrola uruchamiania aplikacji, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola uruchamiania aplikacji, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uruchamiania aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uruchamiania aplikacji.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć Kontrolę uruchamiania aplikacji, zaznacz pole Włącz moduł Kontrola uruchamiania aplikacji.
  • Aby wyłączyć Kontrolę uruchamiania aplikacji, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Kontrola uruchamiania aplikacji.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry