Informacje o trybach działania Kontroli uruchamiania aplikacji

Moduł Kontrola uruchamiania aplikacji działa w dwóch trybach:

Każdy tryb oferuje dwa działania, które można wykonać na uruchomionych aplikacjach: Kaspersky Endpoint Security może zablokować uruchomienie aplikacji lub powiadomić użytkownika o uruchomieniu aplikacji, która odpowiada warunkom reguł Kontroli uruchamiania aplikacji.

Moduł Kontrola uruchamiania aplikacji można skonfigurować do pracy w tych trybach, korzystając z lokalnego interfejsu Kaspersky Endpoint Security oraz programu Kaspersky Security Center.

Jednakże Kaspersky Security Center oferuje narzędzia, które nie są dostępne w lokalnym interfejsie Kaspersky Endpoint Security, a które są potrzebne do:

Dlatego zalecane jest korzystanie z Kaspersky Security Center podczas konfigurowania działania modułu Kontrola uruchamiania aplikacji.

Przejdź do góry