Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola uprawnień aplikacji

Domyślnie moduł Kontrola uprawnień aplikacji jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky. W razie konieczności możesz wyłączyć Kontrolę uprawnień aplikacji.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola uprawnień aplikacji w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Kontrola węzła końcowego.

  Zostanie otwarta sekcja Kontrola węzła końcowego.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Kontrola uprawnień aplikacji.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Kontrola uprawnień aplikacji, wybierz z menu opcję Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola uprawnień aplikacji, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Kontrola uprawnień aplikacji, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola uprawnień aplikacji, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola uprawnień aplikacji z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uprawnień aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uprawnień aplikacji.

 3. W prawej części okna wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć Kontrolę uprawnień aplikacji, zaznacz pole Włącz moduł Kontrola uprawnień aplikacji.
  • Aby wyłączyć Kontrolę uprawnień aplikacji, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Kontrola uprawnień aplikacji.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry