Krok 1. Zapisywanie danych aplikacji do ponownego użycia

W tym kroku możesz określić, które dane używane przez aplikację chcesz zatrzymać do użycia przy kolejnej instalacji aplikacji (na przykład, podczas instalacji nowej wersji). Jeśli nie określisz żadnych danych, aplikacja zostanie całkowicie usunięta.

W celu zapisania danych aplikacji do ponownego użycia:

Zaznacz pola obok typów danych, które chcesz zapisać:

Aby przejść do następnego kroku Kreatora instalacji, kliknij przycisk Dalej. W celu zatrzymania Kreatora instalacji użyj przycisku Anuluj.

Przejdź do góry